Hoofd menu

Popkoor B-vocals is een Brabants muziekgezelschap, ontstaan uit een gelegenheidspopkoor dat in 2005 deelnam aan “Bavel Izz Music” (BIM). Dit is een - inmiddels in Breda en omstreken zeer bekend - groots muziekspektakel, waaraan ca. 260 vrijwilligers uit Bavel hun medewerking verlenen. Het gelegenheidskoor droeg een zodanig goede sfeer met zich mee, dat na afloop van Bavel izz Music veel koorleden het jammer vonden niet meer met elkaar te kunnen zingen. Eind januari 2006, kwam een 3-tal oud-leden (Rena Bastiaansen, Carin Hagen en Wilfred van der Kloet) uit het gelegenheidskoor bij elkaar om een popkoor op te richten. Op 13 april 2006 is gestart met 15 oud-BIM koorleden en werd Popkoor B-vocals ‘geboren. Zowel de muzikaal leider van het oorspronkelijke gelegenheidskoor , Bart Sperber, als de vaste pianobegeleider René Küttschreutter, hebben destijds spontaan hun medewerking toegezegd. Popkoor B-Vocals beleefde haar première tijdens het nieuwjaarsconcert in samenwerking met de Harmonie St. Caecilia Bavel op 7 januari 2007. Anno 2019 bestaat het koor uit 46 enthousiaste mannen en vrouwen. Wij zingen 4-stemmig met sopranen, alten, tenoren en bassen. Het koor staat sinds begin 2013 onder de deskundige en inspirerende leiding van de uit Bavel afkomstige dirigent Michiel Geerts. Sinds september 2014 worden wij op de piano begeleid door Rincke de Bont.